Årsberättelse 2007


ÅRSBERÄTTELSE 2007
Årets verksamhet inleddes med årsmöte den 11 mars 2008 i församlingshemmet. 40-talet medlemmar hade mött upp till grötlunch, förhandlingar och inte minst till Thomas Andermans föredrag om Linné i Funbo.

Pingstaftons förmiddag den 26 maj träffades vi vid Söderby Såg för vårvandringen. Olle och Inger Wiklund berättade inspirerande om sågens forna verksamhet och efter rundvandring i sågen åkte vi vidare upp till Funbos "nöjespalats" Pottåkern. Här väcktes nostalgiska min¬nen för många av de ca 80 medlemmarna som slutit upp till vandringen. Bengt Eriksson som var en av de drivande vid byggnationen berättade om rotundans tillkomst. Efter sedvanlig korvgrillning och fika bjöd Dan-Erik Oldeberg på en bilburen visning av trakten (bl a Djupet, Häggdal och Skräddartorp) på småvägar som många inte kände till.

I strålande solsken, med musikunderhållning av Ekeby Spelmän och fika i skuggan under äppelträden vid Sockenstugan firades nationaldagen den 6 juni. Dan-Erik Oldeberg inledde firandet med tal och Carl-Edvard Åberg sköt Svensk Lösen med sin kanon. Henrik Ljungbloms fina tipsrunda om platser i Funbo väckte många diskussioner och stor uppskatt¬ning bland de 100-tal gäster som deltog under eftermiddagstimmarna. Dagen avslutades med en musikstund i kyrkan av ungdomar från Funbo, ledda av Stig Gröning.

Våra cafélördagar med konstutställning med konstnären Mattias Pettersons verk fortsatte även i år under juli. Antalet gäster har varit färre än föregående år, men de som kommit har haft en trevlig stund. Den 7 oktober besöktes sockenstugan av Fornminnesföreningen med dryga 50-talet bussresenärer. Vi har också haft besök av barnen i Funbo skola och även från andra skolor och föreringar.

Endast 15 personer anmälde sig till bussresan till Norrtälje, tråkigt men tyvärr går det inte att arrangera en resa med så liten uppslutning.

Berättarkvällen den 14 november lockade 30-talet deltagare till Sockenstugan för att få sig berättat om Funbos vägnät från gammal tid till våra dagar.

Fotograf Anders Damberg har under sommaren farit runt i Funbo och fotograferat Funbos bebyggelse. Detta har resulterat i ett digert material om 6 000 bilder som föreningen nu ska se till att förvalta på bästa sätt.

År 2007 har varit ett år då fyra av våra äldsta medlemmar och eldsjälar som varit med i föreningens sedan starten för 36 år sedan gått bort. Det är Erik Engström, mångårig ordförande, Eva Hjalmarsson och styrelseledamot samt Ebba Boden och Göran Atmer vilka också varit med sedan föreningens start för 36 år sedan. Nu i februari 2008 har också vår förre ordförande Bert Jansson - en av föreningens stöttepelare - lämnat oss. Vi tänker på dem med stor saknad och med mycken tacksamhet för deras insatser under de år som gått.

Styrelsen för Sockenstugans vänner ordförande Agneta Hellman, v ordförande Gösta Brundin, kassör Dan-Erik Oldeberg, sekreterare Henrik Ljungblom, v sekreterare Birgitta Andersson samt styrelsemedlemmarna Roger Käck, Ingrid Lindqvist, Ingrid Bokström och Margareta Brunn tackar för visat förtroende under året och för våra medlemmars glada engagemang i de aktiviteter som anordnats!

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2015-11-29 16:30:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:25:58) Kontakta föreningen