Berättarafton 2015


I år inföll berättarafton onsdagen den 18:e november.

Ett 30-tal personer kommit för att höra vad bröderna Gösta och Lennart
Heljefors hade att berätta om Böksta Gästgifvaregård.

För ett antal år sedan skrev de en släktkrönika. I den  tog de bla upp deras morfar som var skjutsstationsföreståndare en tid, i Knaby i Morkarla socken.
Därifrån är steget inte så långt till gästgiverier , och ehuru bröderna växt upp i Funbo så låg Böksta gästgiveri nära till hands. De hade hört talas om att det funnits ett sådant i Funbo en gång i tiden.
De började forska efter ett sådant och mycket riktigt, enligt 1742 års vägbok så fanns det ett gästgiveri i Bökstad, man stavade så på den tiden.
De fann också att det redan 1651 hade funnits ett gästgiveri i socknen, nämligen i Ner-Brunnby.
Redan 1692 ägs Böksta av en gästgivare vid namn Per Abrahamsson.

De gav oss en bakgrund till gästgiveriväsendet framväxt.
På 1300-talet försökte Magnus Eriksson och under 1500-talet försökte Erik XIV, förgäves, inrätta tavernor för resande. Istället blev det så att ett system utvecklades där varje härad utsåg en by som ansvarig för gästgiveriskyldigheten. Det följdes upp 1649 och 1734 med gästgivarforordningar. Redan 1615 bestämdes att det skulle finnas ett gästgiveri varje 15:e kilometer.
I 1649 års gästgivarförordning, som antogs av riksdagen samma år, befriade drottning Kristina bönderna från sk friskjutsar. Redan i Alsnö stadga från 1280 ålades bönderna att ge konungen och hans sändebud husrum, mat och hästar. Detta missbrukades av högreståndspersoner, befälhavare och andra militärer varför man kan anta att bönderna tyckte att det blev en förbättring med drottning Kristinas nya förordning.
Denna satte upp regler som stipulerade att gästgivarna blev skyldiga att mot betalning förse gäster med mat, logi och att hålla byteshästar.
1734 års förordning tvingade gästgiverierna att bygga speciella byggnader för mat och logi liksom stall och lider. Tidigare hade gästerna ätit och sovit i bondens hus.

Om du vill läsa lite mer kan du klicka här för att läsa en artikel i tidningen Populär Historia.

Foto: Bosse Wesslén

Om du klickar här kan du kolla på bilderna i ett bildgalleri.
(Som vanligt kan du klicka på en bild för att se en större bild i ett nytt fönster.)

Uppläggningen är av största vikt, man äter ju även med ögonen.

Paprikan sätter ju färg på anrättningen, plus att den ger ett vitamintillskott.

En snabb genomgång av vad som ska framföras.

Gästerna anländer och letar upp platser att sitta på.

Lite snack hinns med innan föreläsningen drar igång.

Väldigt intressant att höra vad som förevarit i socknen.

Lennart till vänster och Gösta till höger. Åhörarna är djupt koncentrerade.

Ända från Almunge kom det intresserade åhörare.

Ordförande Stig Gröning tackar på ett sedvanligt sätt med en blombukett.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2015-11-29 13:45:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:28:09) Kontakta föreningen