Program

Preliminärt program för 2018

Söndag 4 mars Hembygdsföreningens årsmöte kl 14.

Lördag 21 april Minirevy kl 13.

Söndag 22 april Städdag hembygdsgården kl 10.

Måndag 30 april Valborgsmässofirande kl 19.

Onsdag 6 juni Nationaldagsfirande kl 13. Se aktivitet till höger!

Fredag 22 juni Midsommarfirande kl 13.

Fredag 6 juli – torsdag 12 juli Gnesta hembygdsvecka.
Varje dag öppet med servering och loppis kl 10-16, musik kl 14.
Se Aktivitet till höger

Söndag 8 juli Gnesta-Kalle-dag.

Lördag 22 september Städdag på hembygdsgården kl 10

Lördag 6 oktober Lördagsträff

Lördag 10 november Lördagsträff

Reservation för ändringar

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter