Mediagruppen


Mediagruppen: Arbetet har rört Frustunabygden och gruppen har träffats 2-3 ggr per år och vid behov. Tills vidare ligger Frustunabygden i malpåse och idéer till fortsatt arbete tas tacksamt emot. Arbetet i mediagruppen rör nu huvudsakligen hemsidan. Till kommande möten kallas nu Sören Karlåker samt den gamla redaktionsgruppen (Anna-Lena Bergström, Sten Eriksson, Anette Sjöberg).  Margareta Elg sammankallande.

Vi har haft ett möte för att samla oss kring arbetet med hemsidan. Under rådande pandemi har vi inga möten men vi försöker att få in nytt material på hemsidan. Det finns många bilder som skall läggas in, registreras och anpassas, men så småningom kommer det mera att se på. Vi tar gärna emot synpunkter på de bilder som redan är utlagda (se under Bildarkiv).

Förening:

Frustuna Hembygdsförening

Ändrad av: Frustuna Hembygdsförening (2021-03-09 17:59:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Frustuna Hembygdsförening (2018-11-15 16:02:54) Kontakta föreningen