Mediagruppen


Mediagruppen: Arbetet har rört Frustunabygden och gruppen har träffats 2-3 ggr per år och vid behov. I gruppen ingick Anna-Lena Bergström, Margareta Elg, Sten Eriksson och Anette Sjöberg. Tills vidare ligger Frustunabygden i malpåse och idéer till fortsatt arbete tas tacksamt emot.

Arbetet med hemsidan tillhör nu mediagruppen och Sören Karlåker ingår i gruppen. Margareta Elg, sammankallande.

Editerad av: Margareta Elg (2020-03-15 12:56:49)