Kulturminnesgrupp


2021

Gruppen består av Ingrid Waldau, Linnéa Glav Lundin, Eric Ericsson, Christer Lexell, Lars-Erik Thofelt, Margareta Elg och Sören Karlåker och har glädjande nog utökats under året.
Vi har börjat byta ut de gamla svårlästa skyltarna mot helt nya. Problemet var att skyltarna hade fast text som inte alltid stämde överens med husgrunden och att texten ganska snart blev oläslig. De nya skapar vi helt själva och kan styra innehållet så det passar med objektet. Vi har även lagt in en QR-kod som är en länk till den aktuella sidan i Hembygdsportalens Utforska platsen (fd Bygdeband).

Den 11 september skriver Ingrid: I torsdags var Eric, Sören och jag ute i det vackra vädret och fikade och nyskyltade Täppstugan, Södertuna grindstuga och Vadbomark. Nästa utflykt blir torsdagen den 23 september. Då tänkte vi skylta Fågelskog och se om vi hittar Svenstorp, som jag har en idé om var det legat - i närheten av Min Lehen. 

Torsdagen den 7 oktober var Sören, Eric, Lasse och Ingrid vid Fågelskog under Södertuna och bytt textskylten till en text med QR-kod. Sedan letade vi reda på platsen för Svenstorp eller Lugnet - även det ett torp under Södertuna en bit från Frösjön. Vi satte en enestör där, men hade ingen skylt klar, eftersom vi inte visste om vi skulle hitta det. Sedan hade vi tänkt skylta det gamla läget för Stjärnsnäs, men åkern där var nysådd, så vi väntar till efter skörden nästa år. 

Vid nästa träff och lämpligt väder återvänder vi till Oppeby- och Etterstalämningarna bortåt Ehrendalshållet - denna gång med QR-kodade texter.

28 0ktober

Idag uppdaterade vi (Sören, Christer Lasse och Ingrid) Oppeby äldre och yngre samt Oppeby torp och Oppeby soldattorp. Nästa träff blir torsdagen den 18 november kl 10. Jag bokar gästgiveriet som reserv om vädret inte lämpar sig för utomhusaktivitet. Vi uppdaterar då Ettersta äldre och Ettersta yngre. Ericsberg ser ut att ligga bra till också.

Lite om vårt arbete hösten 2020

28 augusti

Idag letade vi efter lämningar från Stjärnsnäs, som ursprungligen var ett säteri och låg öster om Valasjön. Stjärnsnäs flyttades i samband med järnvägens tillkomst i mitten av 1800-talet och hamnade söder om järnvägen. Vi fann huggna stenar som säkerligen härrör från husen som låg här fram till 1850-talet. En skylt skall sättas upp vid senare tillfälle. Vi besökte även en stensamling på Ekeby ägor för att utröna om det kunde vara lämningar efter en backstuga. Vi tyckte dock att det mera liknade en rund gravhög.

11 september

Idag satte vi upp nya skyltar vid Övervalla soldattorp, Hagalund och Yttervalla soldattorp. Det var en vacker dag och det smakade bra med fika i skogsbrynet.

28 september

Vi startade vid Smedsta och följde sedan den gamla landsvägen mot Björnlunda. Efter att ha passerat Skogshall och den nyare bebyggelsen där sökte vi i skogen efter lämningar från torpet Haglund, som övergavs 1833. Till vår förvåning hittade vi husgrunden! Den får vi skylta en annan gång.

16 oktober

Idag styrde vi kosan mot Stjärnsnäs för att leta efter den rätta platsen för Vackerby soldattorp – skylten hade hamnat på fel ställe.  Här har markbyten gjorts och vägar dragits om och vi kunde inte hitta någon tydlig husgrund. Vi satte dock upp en ny skylt synlig från vägen ungefär där torpet måste ha legat.

Nu bestämde vi att ta en paus i skyltandet till i vår och ägna oss åt inhomhusaktiviteter som forskning, dokumentation och att sätta oss in i den nya Hembygdsportalen.


Image

Sågartorp      Foton Sören Karlåker

Image

Beskrivning: Ny torpskylt Fotograf: Sören Karlåker

 

Image

Husgrund 

Utflykt till Holmsjönäs september 2019.

Image

Image

Förening:

Frustuna Hembygdsförening

Ändrad av: Sören Karlåker (2021-10-29 10:59:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Margareta Elg (2018-11-13 21:19:05) Kontakta föreningen