Kulturminnesgrupp


2022

Skyltning av bebyggelselämningar.
Deltagare Eric Ericsson, Sören Karlåker, Lars-Erik Thofelt och Ingrid Waldau.
Vi träffades vid hembygdsgården för planering av höstens skyltningar.
Vi gick igenom vilka som återstår och det är framförallt i de södra
delarna av socknen omkring Ehrendal och Likstammen.
Vi beslöt att nästa gång skylta dem som återstår norr om järnvägen,
nämligen 152 Stjärnsnäs, 149 Sågartorp östra och 119 Sågartorp
västra.
Stjärnsnässkylten är klar. Ingrid gör texter till Sågartorpen och skickar
till Sören för skylttillverkning.
En fornminnesskylt som suttit i skogen ovanför hembygdsgården
behöver ny stolpe. Vi sätter upp den igen vid tillfälle.
Senare i höst träffas Sören, Lars-Erik och Ingrid för att gå igenom hur
man lägger in information om bebyggelselämningarna i
Hembygdsprotalen.
Nästa träff bli torsdagen den 15 september, då vi skyltar
ovannämnda lämningar.
Ingrid Waldau

2022-09-02
Skyltning av bebyggelselämningar
Deltagare Eric Ericsson, Sören Karlåker, Lars-Erik Thofelt och Ingrid Waldau.
Vi träffades vid hembygdsgården för planering av höstens skyltningar. Vi gick igenom vilka som återstår och det är framförallt i de södra delarna av socknen omkring Ehrendal och Likstammen. Vi beslöt att nästa gång skylta dem som återstår norr om järnvägen, nämligen 152 Stjärnsnäs, 149 Sågartorp östra och 119 Sågartorp västra. Stjärnsnässkylten är klar. Ingrid gör texter till Sågartorpen och skickar till Sören för skylttillverkning. En fornminnesskylt som suttit i skogen ovanför hembygdsgården behöver ny stolpe. Vi sätter upp den igen vid tillfälle. Senare i höst träffas Sören, Lars-Erik och Ingrid för att gå igenom hur man lägger in information om bebyggelselämningarna i Hembygdsprotalen. Nästa träff bli torsdagen den 15 september, då vi skyltar ovannämnda lämningar.
Ingrid Waldau

2022-09-15
Skyltning av bebyggelselämningar
Deltagare Eric Ericsson, Sören Karlåker, Lars-Erik Thofelt och Ingrid Waldau.
Idag skyltade vi Stjärnsnäs äldre samt Sågartorp västra och Sågartorp östra i Kattnäs socken på andra sidan Klämmingen. Nästa gång ses vi torsdagen den 29 september och då skyltar vi 115 Flundervik, 58 Strömsdal och 59 Strömstugan.
Ingrid Waldau

2022-09-29
Skyltning av bebyggelselämningar
Deltagare Eric Ericsson, Lars-Erik Thofelt och Ingrid Waldau.
Vi började med att åka till Sören och hämta nya skyltar. Sedan letade vi upp 115 Flundervik. Vi var där för några år sedan, men det gick inte att känna igen sig, eftersom den djupa granskogen var förvandlad till kalhygge. Sedan åkte vi till andra sidan Likstammen och satte en ny skylt vid 58 Strömsdal. Den gamla skylten var helt försvunnen. Därefter gick vi över ännu ett hygge och bytte skylten vid 59 Strömstugan.
Vi bestämde nästa träff till torsdagen den 13 oktober. Då skyltar vi om 12 Granlund, 60 Tallstugan, 49 Lerstamparstugan, 29 Lilla Jägerdal och 44 Smedsbol. Ingrid Waldau

2022-10-13
Skyltning av bebyggelselämningar
Deltagare Eric Ericsson, Sören Karlåker, Lars-Erik Thofelt och Ingrid Waldau. Idag satte vi nya skyltar vid Granlund, Tallstugan, Lerstamparstugan, Lilla Jägardal och Smedsbol. Vi fortsatte vägen från Smedsbol för att titta på Hästhagstorp - ett torp med mycket gamla anor. Vi bestämde nästa träff till torsdagen den 27 oktober. Vid bra väder skyltar vi om 19 Hummerdal, 135 Vretstugan och 65 Ullaberg. Ev letar vi också efter lämningar från Sticksjötorp på östra sidan om Sticksjön. Vid dåligt väder ses vi istället vid OK Klämmingens klubbstuga vid Hagstumosse och studerar hur man lägger in texter o dyl i Hembygdsportalen. Ingrid Waldau

2022-10-27
Skyltning av bebyggelselämningar
Deltagare Lars-Erik Thofelt och Sören Karlåker, Idag åkte vi mot Finnvik och satte nya skyltar vid Hummerdal (nr 19), Ullaberg (nr 65) och Vretstugan (nr 135). Alla gamla skyltar fanns kvar men nu har vi bytt ut dem till fullt läsbara. Det blev en utflykt på 5 timmar med fantastisk natur. Särskilt vandringen längs sjön Stortrön med färska bävergnag.
Vi träffade Bengt och Gunilla Avrén som berättade om en liten kvadratisk stensamling nära Ullaberg men nere vid Stortrön som vi hittade men som liknade mer foten på en viktig råsten än en husgrund.  Vi får kolla upp om det funnits någon gräns här tidigare.
Angående Sticksjötorp kallar Bengt och Gunilla grunden på västra sidan för just det och den som vi ska hitta på östra sidan för Torpartäppan. Här har vi lite att bita i framöver.
Nu ska jag rensa dagens kantarellskörd.
Sören

2022-11-17

Planeringsträff. Deltagare var Sören Karlåker, Lars-Erik Thofelt och Ingrid Waldau.

Vi tittade på Hembygdsportalen och hur man lägger in nya bebyggelselämningar, texter och bilder. Sören hade gjort en lathund för detta. Önskemål har framförts om att vi skulle berätta om vår verksamhet vid en lördagsträff i gästgiveriet. Vi diskuterade hur detta skulle kunna läggas upp. Vi behöver dock lite tid till planering och kom fram till att någon gång efter januari månad nästa år skulle kunna vara lämpligt. Vi bestämde nästa träff till torsdagen den 1 december. Då går vi igenom hur vi QR-kodar våra skyltar.

Ingrid
                                      

 

 

 

2021 

Gruppen består av Ingrid Waldau, Linnéa Glav Lundin, Eric Ericsson, Christer Lexell, Lars-Erik Thofelt, Margareta Elg och Sören Karlåker och har glädjande nog utökats under året.
Vi har börjat byta ut de gamla svårlästa skyltarna mot helt nya. Problemet var att skyltarna hade fast text som inte alltid stämde överens med husgrunden och att texten ganska snart blev oläslig. De nya skapar vi helt själva och kan styra innehållet så det passar med objektet. Vi har även lagt in en QR-kod som är en länk till den aktuella sidan i Hembygdsportalens Utforska platsen (fd Bygdeband).

Den 11 september skriver Ingrid: I torsdags var Eric, Sören och jag ute i det vackra vädret och fikade och nyskyltade Täppstugan, Södertuna grindstuga och Vadbomark. Nästa utflykt blir torsdagen den 23 september. Då tänkte vi skylta Fågelskog och se om vi hittar Svenstorp, som jag har en idé om var det legat - i närheten av Min Lehen. 

Torsdagen den 7 oktober var Sören, Eric, Lasse och Ingrid vid Fågelskog under Södertuna och bytt textskylten till en text med QR-kod. Sedan letade vi reda på platsen för Svenstorp eller Lugnet - även det ett torp under Södertuna en bit från Frösjön. Vi satte en enestör där, men hade ingen skylt klar, eftersom vi inte visste om vi skulle hitta det. Sedan hade vi tänkt skylta det gamla läget för Stjärnsnäs, men åkern där var nysådd, så vi väntar till efter skörden nästa år. 

Vid nästa träff och lämpligt väder återvänder vi till Oppeby- och Etterstalämningarna bortåt Ehrendalshållet - denna gång med QR-kodade texter.

28 0ktober

Idag uppdaterade vi (Sören, Christer Lasse och Ingrid) Oppeby äldre och yngre samt Oppeby torp och Oppeby soldattorp. Nästa träff blir torsdagen den 18 november kl 10. Jag bokar gästgiveriet som reserv om vädret inte lämpar sig för utomhusaktivitet. Vi uppdaterar då Ettersta äldre och Ettersta yngre. Ericsberg ser ut att ligga bra till också.

Lite om vårt arbete hösten 2020

28 augusti

Idag letade vi efter lämningar från Stjärnsnäs, som ursprungligen var ett säteri och låg öster om Valasjön. Stjärnsnäs flyttades i samband med järnvägens tillkomst i mitten av 1800-talet och hamnade söder om järnvägen. Vi fann huggna stenar som säkerligen härrör från husen som låg här fram till 1850-talet. En skylt skall sättas upp vid senare tillfälle. Vi besökte även en stensamling på Ekeby ägor för att utröna om det kunde vara lämningar efter en backstuga. Vi tyckte dock att det mera liknade en rund gravhög.

11 september

Idag satte vi upp nya skyltar vid Övervalla soldattorp, Hagalund och Yttervalla soldattorp. Det var en vacker dag och det smakade bra med fika i skogsbrynet.

28 september

Vi startade vid Smedsta och följde sedan den gamla landsvägen mot Björnlunda. Efter att ha passerat Skogshall och den nyare bebyggelsen där sökte vi i skogen efter lämningar från torpet Haglund, som övergavs 1833. Till vår förvåning hittade vi husgrunden! Den får vi skylta en annan gång.

16 oktober

Idag styrde vi kosan mot Stjärnsnäs för att leta efter den rätta platsen för Vackerby soldattorp – skylten hade hamnat på fel ställe.  Här har markbyten gjorts och vägar dragits om och vi kunde inte hitta någon tydlig husgrund. Vi satte dock upp en ny skylt synlig från vägen ungefär där torpet måste ha legat.

Nu bestämde vi att ta en paus i skyltandet till i vår och ägna oss åt inhomhusaktiviteter som forskning, dokumentation och att sätta oss in i den nya Hembygdsportalen.


Image

Sågartorp      Foton Sören Karlåker

Image

Beskrivning: Ny torpskylt Fotograf: Sören Karlåker

 

Image

Husgrund 

Utflykt till Holmsjönäs september 2019.

Image

Image

Förening:

Frustuna Hembygdsförening

Skapad av: Sören Karlåker (2018-11-13 21:19:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Waldau (2022-11-18 21:41:44) Kontakta föreningen