Kulturminnesgrupp


Gruppen består av Ingrid Waldau, Linnéa Glav Lundin, Eric Ericsson, Christer Lexell, Lars-Erik Thofelt, Margareta Elg och Sören Karlåker och har glädjande nog utökats under året.
Vi har börjat byta ut de gamla svårlästa skyltarna mot helt nya. Problemet var att skyltarna hade fast text som inte alltid stämde överens med husgrunden och att texten ganska snart blev oläslig. De nya skapar vi helt själva och kan styra innehållet så det passar med objektet. Vi har även lagt in en QR-kod som är en länk till den aktuella sidan i Hembygdsportalens Utforska platsen (fd Bygdeband).

Lite om vårt arbete hösten 2020

28 augusti

Idag letade vi efter lämningar från Stjärnsnäs, som ursprungligen var ett säteri och låg öster om Valasjön. Stjärnsnäs flyttades i samband med järnvägens tillkomst i mitten av 1800-talet och hamnade söder om järnvägen. Vi fann huggna stenar som säkerligen härrör från husen som låg här fram till 1850-talet. En skylt skall sättas upp vid senare tillfälle. Vi besökte även en stensamling på Ekeby ägor för att utröna om det kunde vara lämningar efter en backstuga. Vi tyckte dock att det mera liknade en rund gravhög.

11 september

Idag satte vi upp nya skyltar vid Övervalla soldattorp, Hagalund och Yttervalla soldattorp. Det var en vacker dag och det smakade bra med fika i skogsbrynet.

28 september

Vi startade vid Smedsta och följde sedan den gamla landsvägen mot Björnlunda. Efter att ha passerat Skogshall och den nyare bebyggelsen där sökte vi i skogen efter lämningar från torpet Haglund, som övergavs 1833. Till vår förvåning hittade vi husgrunden! Den får vi skylta en annan gång.

16 oktober

Idag styrde vi kosan mot Stjärnsnäs för att leta efter den rätta platsen för Vackerby soldattorp – skylten hade hamnat på fel ställe.  Här har markbyten gjorts och vägar dragits om och vi kunde inte hitta någon tydlig husgrund. Vi satte dock upp en ny skylt synlig från vägen ungefär där torpet måste ha legat.

Nu bestämde vi att ta en paus i skyltandet till i vår och ägna oss åt inhomhusaktiviteter som forskning, dokumentation och att sätta oss in i den nya Hembygdsportalen.


Image

Sågartorp      Foton Sören Karlåker

Image

Beskrivning: Ny torpskylt Fotograf: Sören Karlåker

 

Image

Husgrund 

Utflykt till Holmsjönäs september 2019.

Image

Image

Förening:

Frustuna Hembygdsförening

Ändrad av: Frustuna Hembygdsförening (2021-03-09 17:59:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Frustuna Hembygdsförening (2018-11-13 21:19:05) Kontakta föreningen