Medlemskap


För att bli medlem i föreningen: Betala in 200 kr per person på
bankgiro 852-5669.
Vi skickar ut inbetalningskort i februari till nuvarande medlemmar.
Glöm inte att skriva namn, adress och e-postadress!

Editerad av: Sören Karlåker (2020-10-23 15:30:41)