Välkommen att urforska en unikt bevarad miljö!

Sveriges industriella vagga låg i Bergslagen med skogen, vattenkraften och malmen som bas. Redan från 1500-talet finns det dokumenterat om aktivitet kring Fröviån då det första järnbruket startades upp under Gustav Vasas styre. Fram till 1891 producerades stångjärn då bruket övergav järnet för det allt mer lönsamma pappret.

Frövifors Pappersbruksmuseum invigdes 1986 för att bevara de byggnader och maskiner som från sekelskiftet enda fram till 1980 producerat papper. Vi kan därför erbjuda våra besökare att utforska en unik och i stort sett orörd arbetsmiljö i den maskinhall som byggdes 1903-1904. Förutom maskinhallen finns även en rad andra utställningar kring temat brukshistoria och förpackningshistoria. Vi har galleri och konsthall med tillfälliga utställningar. Dessutom får du som besökare möjligheten att under vissa dagar prova på att göra ditt egna papper i vår handpappersverkstad.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter