Årsberättelse 2017

Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer. Så står det i en psalm i den Svenska psalmboken. När vi ska göra en sammanfattning av året som gått så skulle vi kunna börja på liknande sätt: Så går ett år än från vår tid och kommer icke mer.

Året som gått ligger nu bakom oss men ska få bli kvar i vårt minne med hjälp av denna verksamhetsberättelse:

Gymnastik
Hösten 2016 startades en gymnastikgrupp ledd av Ulla-Britt Helgöstam. Verksamheten fortsatte även under 2017. Deltagarantalet har varit mellan 5 och 10 gymnastiserande damer.

Dagträffar och boule
Gemenskap, fika och kortspel har lockat omkring 12 deltagare till stationshuset varannan tisdag på jämna veckor. När vår- och sommarsolen började värma flyttade verksamheten ut till boulebanan vid Frösundagården där säsongens boulevinnare korades och fick mottaga ett pris vid Stationshusfesten.

Julknåparfest 10 februari
Styrelsen inbjöd till Julknåparfest i februari för alla som varit med och bidragit till julmarknaden 2016. Nu var det de cirka 40 deltagarnas tur att i lugn och ro få äta gott och umgås.

Fagning
Även 2017 kunde Klashagen fagas för att ge plats åt backsipporna trots att deltagarantalet inte var större än fem.

Valborgsmässofirande 30 april
Tack vare Emil och Einar Karlssons fond kan Frösunda kyrka inbjuda till gratis konsert och gratis fika i Frösundagården. Frösunda hembygdsförening har under många år stått för det praktiska arbetet, så även 2017 då ca 120 personer fikade efter konserten. Elden tändes klockan 21:00 nere vid Kyrkån där också allsången ljöd över stora delar av Frösunda.

Vårmarknad 13 maj
Tillsammans med Frösunda sportklubb, Frösunda skytteklubb, Vallentuna församling och Röda korset anordnade hembygdsföreningen Frösunda vårmarknad för 11:e gången med över 1000 besökare. Regnet uteblev; det var bara godiset som regnade. Hundarna hoppade, och så även barnen i hoppborgen. Bollywood-dans blandades med våfflor, luftgevär, lotterier och försäljning av mångahanda saker.

Midsommar 23 juni
Årets midsommarfest blev mer tydligt ett samarrangemang mellan Frösunda hembygdsförening och Frösunda Sportklubb. Sportklubben fixade kafé och tävlingar. Hembygdsföreningen skötte dansen och ordnade tipspromenad. Besöksantalet var större än på länge. Parkeringsplatserna räckte knappt till.

Höstresa
Årets höstresa fick ställas in på grund av för få anmälningar.

Stationshuset och Stationshusfest 10 september
Årets stora händelse var renoveringen av Frösunda stationshus. Under några år har en grupp arbetat med frågan om renovering av stationshuset. Det mest akuta var fönstren på södra och östra sidan. 2016 fick hembygdsföreningen 40 000 kronor från Gustav VI Adolfs fond till nya fönster. Gruppens förslag var att totalrenovera södra gaveln eftersom panelen var väldigt dålig där. I det ingick att ta upp det fönster som sattes igen vid renoveringen på 1940-talet. Det hade också framkommit ett önskemål från flera medlemmar att gå tillbaka till ursprungsutseendet med snickarglädje och röd slamfärg. Så såg huset ut 1885 när det byggdes.

Styrelsen beslutade att göra en besiktning av stationens grund innan något beslut togs om hur man skulle gå vidare. Då grunden ansågs frisk så beslutade styrelsen att återställa södra gaveln till sitt ursprungliga utseende. Arbetet gjordes av Norrorts bygg & Vvs AB och blev klart under sommaren.

Styrelsen ville fira den lyckade renoveringen med en stationshusfest. Lokaltidningen Vallentuna Nyheter gjorde ett reportage om stationshusets historia och hur Frösundas blivande hembygdsförening räddade stationen från rivning 1976 och återinvigde den 1977. Så 40 år senare, den 10 september, sken solen och stationsplanen och godsmagasinet fylldes med besökare. Generösa Frösundabor och Vallentunabor hade skänkt fina saker till en stor loppmarknad. Några mer värdefulla saker auktionerades ut. Det fanns fika och kakbuffé i godsmagasinet. Ett bildspel hade iordningställts med bilder från stationshusets liv. I stationshuset kunde besökarna höra berättelser om Roslagsbanan, om museiföremålen och hur det var att vara stinsdotter i Frösunda på 1950- och 1960-talen. Hembygdsföreningens ordförande mottog besökarna för dagen utklädd till stins.

Gamla hantverk förevisades och barnfamiljer och andra intresserade kunde göra en sagovandring för att möta troll, prinsar, prinsessor och en fe i Frösundaskogen. Nya och gamla Frösundabor möttes i glad gemenskap.

Styrelsen fortsatte att söka fondmedel för fortsatt renovering. I december fick hembygdsföreningen det glada beskedet att Gustav VI Adolfs fond ger Frösunda hembygdsförening 170 000 kronor för att kunna fortsätta renoveringen.

I november sattes en luft/luftvärmepump in i lägenheten på andra våningen för att få ned elkostnaderna. Arbetet utfördes av Team Wåhlin bygg & Vvs AB.

Promenad till torp under Skrävsta och Åttesta 7 oktober
En tapper trupp på 18 personer tog sig fram på stigar och i oländig terräng bland Åttesta och Skrävsta torp en regnig söndag i oktober.

Loppmarknader 7- 8 oktober, 12 november
Loppmarknaden vid Stationshusfesten flyttade in i godsmagasinet och har fyllts på med nya saker. Helgen den 7 – 8 oktober och söndagen den 12 november hölls den öppen för hugade spekulanter och fikasugna. Den har blivit en samlingspunkt för bygdens folk att snacka sockenstrunt.

Sockenstrunt
Tidningen Sockenstrunt har utkommit med 4 nummer under 2017. Redaktionen består av fem personer som möts ca tre gånger om året och spånar idéer som sedan blir ord och hamnar i tryck.

Hemsidan
Genom att gå med i Stockholms läns hembygdsförbund kunde hembygdsföreningen få en ny hemsida där som i sin tur länkar till Sockenstrunts alla utgåvor på nätet.

Externa kontakter
Under 2017 blev Frösunda hembygdsförening återigen medlem i Stockholms läns hembygdsförbund.

Styrelseledamöter har deltagit i olika samarbetsträffar:
• Träff för ordförande, arrangerad av Stockholms läns hembygdsförbud
• Träff med Vallentuna kulturförvaltnings samarbetsgrupp för hembygdsföreningarna i
   Vallentuna kommun.
• Möte med hembygdsföreningar i Vallentuna som har egen lokal.
• Möte med information om Vallentuna församlings inventering av Frösunda kyrkogård.
• Representant från hembygdsföreningen vid samlingen ”Vision Vallentuna kommun”.
• Vallentuna kulturnämnd valde att lägga sitt sista möte för 2017 i Frösunda stationshus.
   I samband med det fick styrelsen möjlighet att informera de 21 deltagarna om
   stationshusets historia och ge lite kort historik om Frösunda.

Arbetsgruppen Långhundraleden
Frösunda hembygdsförening är en av hembygdsföreningarna utmed Långhundraleden som bildar ”Arbetsgruppen Långhundraleden”. Gruppens uppgift är att forska och sprida kunskap om Långhundraleden. Gruppen anordnar föreläsningar och exkursioner till historiskt intressanta platser, öppna för alla att delta i. Bland annat gjordes en resa till Historiska museet där guldringen från Stolp-Ekeby finns att se.

Styrelsen
Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten och har bestått av Margareta Hellsten, ordförande, Jessica Pontell, sekreterare, Barbro Olsen, kassör, Susanna Bischof, Mats Hellsten, Andreas Jansson, Agneta Larsson och Måns Svensson.

Ekonomi
Vid 2017 års ingång hade föreningen 377 141 kronor i tillgångar. Under året har renovering och andra åtgärder på stationshuset kostat 312 656 kronor. Under hösten kunde Frösunda hembygdsförening ta emot 40 000 kronor från Gustav VI Adolfs fond till fönster på stationshuset.
De stora utgifterna, förutom stationshusets renovering, har varit installation av luft/luft-värmepump i hyreslägenheten, Sockenstrunt, elavgiften i stationshuset och försäkringsavgift.

Föreningen har under året fått in pengar från vårmarknad, stationshusfest, loppis och julmarknad. Dessutom har det kommit in 31 750 kronor som medlemsavgifter. Tillsammans har detta gett inkomster på drygt 74 000 kronor.

Den 31 december fanns det 177 397 kronor i kassan.
I övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporten.

Avslutning
En förening går inte att driva runt med bara en styrelse. Det behövs medlemmar som är beredda att både bidra med pengar och arbetsinsatser.

Under året som gått har Frösunda hembygdsförening fått känna stöd och engagemang från Frösundaborna och även andra personer med eller utan anknytning till bygden. Styrelsen vill tacka för allt det arbete som görs för att förverkliga vårt motto ”För Frösunda i forntid och framtid”.

2018-02-15
Styrelsen för Frösunda hembygdsförening

Susanna Bischof, Andreas Jansson, Margareta Hellsten, Mats Hellsten, Agneta Larsson, Barbro Olsen, Jessica Pontell och Måns Svensson.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter