När det kom småskollärare från Hörby.

Källa:

Frostabygden 1988