Den långsamma ledsamma process som kallas förfäas.pdf