Hörby Kyrka (vid återinvigningen den 14 december 1958, Tredje sönd. i Advent).

Källa:

Frostabygden


Förening:

Frosta Härads Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Bergquist (2013-03-05 17:33:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Bergquist (2020-03-31 11:40:58) Kontakta föreningen