Hörby Kyrka (vid återinvigningen den 14 december 1958, Tredje sönd. i Advent).

Källa:

Frostabygden