Häradsfolk: lV. Ellen Fridolin.

Källa:

Frostabygden 1960