Häradsfolk: 111. En tidningsman och idéernas kämpe.pdf