Marknadsafton, En Marknadsgåva.

Källa:

Frostabygden 1966