På predikokondition i Frostabygden för 170 år sedan..pdf