Hans Ekström, var med när hembygdsföreningen bildades.

Källa:

Frostabygden 1981