Den gamla herrgården invid vägen

Källa:

Frostabygden 1985