Människan och landskapet.

Källa:

Frostabygden 1963