Högtidstal vid Frostavallens midsommarting 1961.

Källa:

Frostabygden 1962