Inför S:ta Magnhildsminnet.

Källa:

Frostabygden 158