Glimtar från en Skånegård.

Källa:

Frostabygden 1961