Häradsfolk: X1 Kammarherre Erik Trolle och Elsa Trolle, Fulltofta


Förening:

Frosta Härads Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Bergquist (2012-10-18 20:44:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Bergquist (2019-10-12 18:16:28) Kontakta föreningen