Ett vattentorn i Fogdarp

Källa:

Frostabygden 1975