Jönstorpsfyndet, ett offerfynd från yngre bronsåldern.