Barndomsminnen från Södra Rörum

Källa:

Frostabygden 1965