Ola Ols i Svensköp

Föreningen har fått tillgång till ett bygdemuseum i Killhult. I ett samarbete med Bertil Stridh har vi fått tillgång till ett lokalt museum som innehåller samlingar från främst Svensköpsbygden

Föreningen har för av avsikt att dels visa upp samlingen och dels att ordna olika aktiviteter i anslutning till museet. 

Exempel från samlingen

Tryck på knappen så visas några objekt från samlingen.

Ola Ols
Bertil Stridh
Kulturarvsdagen/ Hantverksdagen

Editerad av: Ingrid Bergquist (2020-07-10 12:51:39)