Om oss

 

Välkomna till Frosta Härads hembygdsförenings hemsida.

Uppe i vänster hörn står ordet meny till vänster om meny finns tre streck, klicka på dem så kommer ett urval av olika val upp.

Vi håller just nu på med att lägga in årsböckerna på hemsidan, välj vilket årtal ni vill se och klicka på länkarna som finns till de olika artiklarna.

Till höger om Bildgalleri från Frosta Härads Hembygdsförening finns ett plustecken, klicka på detta så kommer ni att kunna välja olika bildgallerier.

 

Frosta Härads Hembygdsförening. Har sin verksamhet i tre kommuner, Hörby, Höör och södra delen av Eslövs kommun.

 

Image
 

Föreningen bildades den 31 maj 1931, och verksamheten styrs av stadgarnas första paragraf, vars aktuella formulering är:
Föreningen har till uppgift att främja hembygdsvård och hembygdsforskning i Frosta härad samt vårda såväl vårt kulturarv som vår natur- och kulturmiljö.

Verksamheten är ideell och bygger på medlemmarnas intresse och engagemang.Ursprungligen bestod Frosta härad av 22 socknar, och dessa representeras i föreningen av utsedda ortsombud. Dessa nyckelpersoner bevakar föreningens intressen och hjälper styrelsen i hembygdsarbetet.

Årsboken ”Frostabygden” har utkommit varje år sedan 1954.

 

GDPR

Frosta Härads Hembygdsförening har ett medlemsregister där alla medlemmar är registrerade med namn och adress, i vissa fall telefonnummer och e-postadresser. Detta register är enbart för föreningens interna bruk och uppgifterna lämnas inte vidare. De enda uppgifter, som vi lämnar vidare till Skånes och Sveriges hembygdsförbund, är antalet medlemmar. Alltså inga namn och adresser.

Syftet med registret är att vi ska kunna skicka fakturor på medlemsavgifter, program och årsbok.

När medlemskapet avslutas, tar vi bort namn och adressuppgifter på den enskilda medlemmen. Vill man inte förekomma i vårt register, skall man meddela någon i styrelsen.

Styrelsen i sin helhet är personuppgiftsansvarig men kassör eller sekreterare sköter registret.