På gång - utställning om Frösö Trivialskola

Hembygdsföreningen jobbar trots Coronan

En märkvärdig historia är knuten till Stocke Titt. På hembygdsgårdens plats startades redan 1679 "Sveriges enda landsbygdsläroverk". Det var en internatskola för pojkar, med namnet Frösö Trivialskola. Här bodde och studerade cirka hundra elever, ofta så länge som 8 skolår. Skolans fyra lärare undervisade i räkning, skrivning, läsning, latin med mera. Ett av syftena med skolan var att försvenska de tidigare norgesinnade jämtarna. Jämtland och Härjedalen hade ju bara 34 år tidigare tillfallit Sverige. Skolan var igång ända till 1847. Då flyttade verksamheten in till Östersund och blev så småningom Östersunds läroverk, idag Jämtlands gymnasium.

Tack vare bidrag från länsstyrelsen jobbar vi nu intensivt med att göra en utställning om pojkarnas liv i skolan. Utställningen kommer att byggas upp i Collegabostaden, som nu efter flera års arbeten är upprustad. Det kommer att bli en permanent utställning som görs på ett sätt att den kan hålla i många år. Fokus ligger på hur livet för eleverna kan ha varit vid 1800-talets början. Bilder, illustrationer, modeller , ljud och gestaltning kommer att hjälpa besökaren att sätta sig in i historien.

Utställningen kommer att färdigställas hösten 2021. Vi återkommer med information om när och hur man kan se utställningen. 

Projektet kallas LÄRA, LEKA, LEVA och utförs av en arbetsgrupp med Ulla Oscarsson som ledare. Så småningom kan vi behöva fler frivilliga krafter. Vill Du veta mer, hör av Dig till Ulla! ([email protected] eller mobil 073-8175381

Bilden t.v.: En del i utställningen kommer att handla om elevernas mathållning.

Bilden i mitten: I den gamla lärarbostaden byggs utställningen.

Bilden t.h. : Vår utställningsformgivare Gert Wibe visar skisser. 

 


Editerad av: Ove Hemmendorff (2021-03-10 09:44:23)