Östhammars Tidning


Östhammars Tidning 1886- 1966

Hembygdsföreningen datoriserar sedan några år Östhammars Tidning. Nedanstående 58 årgångar är klara.

I mappen Östhammars Tidning  (klicka) ligger årgångarna 1886 -1898, 1902, 1905, 1915, 1918,1929, 1930, 1936, 1938-1941 och 1944-1960.
1886 utkom tidningen med två provexemplar.

I mappen ÖT oredigerat (klicka) ligger årgångarna 1925-1928, 1931-1935, 1942-1943 och 1961-1966.
Detta material kommer succesivt att kantskäras, uppriktas och kontrolleras.

Följande årgångar återstår: 1900, 1903-1904, 1906-1914, 1916-1917, 1923-1924 och 1937 (17 årgångar)
Följande årgångar saknas: 1899, 1901, 1919-1922 (6 årgångar). Har du lånat någon av dessa årgångar på biblioteket eller om du vet var de kan finnas så lånar vi gärna för digitalisering.

Tidningarna läses med fördel på stationär dator, pga att tidningarna är femspaltare och sjuspaltare.

Östhammars Tidning smakprov.pdf

Editerad av: Tommy Sjölander (2020-07-11 09:05:05)