Våra byggnader5,0*7,80=39 m2

Slätöboden Loftbod från 1700-talet. Har tidigare varit placerad
på ön Slätön i Raggaröfjärden. Boden skänktes till Frösåkers
Hembygdsförening av friherre Beck-Friis under andra världskriget.
Behovet av gengas var stort och alla hus som stod oanvända
uppmanades att rivas för att användas till bränsle. Slätöboden
räddades genom att skänkas till Frösåkers Hembygdsförening.
Boden blev ett gott tillskott till föreningen och används idag
till förvaring av jordbruksredskap. Den här typen av bod var förr vanlig i skärgården.


4,0*4,20=17 m2

Bilstaboden insaltnings- och matbod från 1600-talet.
Stod tidigare på gården där Östhammars Rör nu finns.
Bilstaboden är den minsta av byggnaderna i hembygdsparken.
Boden härör från Tånga gård i Upplands Ekeby.
Sitt namn har den fått på grund av att den skänktes till hembygdsföreningen
av fabrikören Gustav Adolf Jansson, mera känd under namnet
"Bilsta Jansson".


6,10*4,70=29 m2

Svarvareverkstad från mitten av 1700-talet. Var tidigare be-
lägen i hörnet av Snickargatan och Svarvaregatan. Stugan upp-
fördes troligen under 1700-talets senare del. Den siste innehavaren var svarvarmästaren Carl Johan Holm, född 18 febr.
1836 och död 25 mars 1923. Carl Johan tillhörde en släkt som i
flera generationer utövade svarvaryrket i Östhammar. Byggnaden har skänkts av Östhammars Missionsförsamling.


6,20*7,60=47 m2

Börge-Gården, vår förrådsbyggnad.
Den 28 april 2004 beviljades föreningen byggnadslov för detta
projekt. Under ledning av Börge Naeslund samlades en grupp intresserade, Elof Svens, Folke Erikssonrit, Nisse Nilsson och Karl Appelqvist, som började markplanera och anskaffa två stora containrar av plåt som fick utgöra stomme till byggnaden.
Ca 1700 arbetstimmar av ideellt arbete lades ned. Kaffeuppbackning av Ingbritt Nilsson och Svea Naeslund bidrog till projektets genomförande. Börge Naeslund lyckades ordna sponsorbidrag i olika former till ett uppskattat värde av 32.000 kronor. Bidrag från Länsstyrelsen har dessutom uppgått till kronor 30.000.


5,80*18,40=107 m2

Frösåkers gamla tingshus från år 1835. Har tidigare varit placerad där nuvarande församlingsgård vid Frösåkers kyrka är beläget.
I tingshuset finns nu samlingar som belyser Östhammars utveckling från stenåldersby till början av 1900 talets samhälle som präglades av många hantverksföretag.
År 1719 brändes Östhammar av ryssarna och det mesta av sam-
lingarna härrör från tiden efter denna katastrof.

 
4,70*20,80=98 m2   

Didricssonska loftboden från 1700-talet. Byggnaden var ut-
sprungligen längre. Har tidigare stått efter Guldskärgatan ned mot fjärden. (mitt emot Imes)


7,40*10,30=76 m2

Garvaregården. Boningshus från 1800-talet. Låg tidigare på nuvarande gårdsplan till Brf Garvaren, N:a Tullportsgatan och Engelbrektsgatan. Gården flyttades till hembygdsområdet under början av 1950-talet från sin tidigare plats i kvarteret Garvaren i Östhammar.
Huset var från början bostad åt garvarmästare Ahlberg. I huset har hembygdsföreningen återskapat en inredning som var karaktäristisk för ett hem vid sekelskiftet.
På övre våningen finns en förnämlig samling av tidstypiska kläder.


5,60*7,70=43 m2

Skomakarstugan. Bostadshus och verkstad från 1700-talet. Skomakare Janssons stuga hörde till den gamla stadsbebygg-
elsen som fick lämna plats för byggandet av ICA hallen i Öst-
hammar.
Äldre östhammarsbor har säkert många minnen av besök i Janssons verkstad för att få sin skor lagade. Verkstaden låg till höger och till vänster var dörren där makan Therese huserade.


5,3*12,10=64 m2

Löflingska gården. Huset är f.n. vår samlingslokal. Låg tidigare efter Borgmästaregatan - Källargatan.

Förening:

Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar

Skapad av: Tommy Sjölander (2012-03-28 11:36:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar (2018-11-12 14:50:44) Kontakta föreningen