Aktiviteter 2013


Öppet hus Marka Båtsmanstorp  7 september

En visning och presentation av Frösåkers Hembygdsförenings Båtsmanstorp i Marka genomfördes lördagen den 7 september kl 12-15,  vid visningen erbjöds kaffe med bröd.

Båtsmanstorpet beteckning är   Värlingsö-Marka rote 100 i Norra Roslagens 1:a Båtsmanskompani”.

35 personer fann vägen till båtsmanstorpet och kunde parkera på en bilparkering som hade iordningställts på Oskarssons åker nedanför Torpet.

Besökarna fick en presentation om historien bakom båtsmanstorp och svenska flottans uppbyggnad av Karl-Fredrik Ingemarsson och Lars-Göran Berg.

Lars Göran presenterade att byggnaderna på torpet kommit Frösåkers hembygdsförening tillhanda som gåva Friherre Beckfris och marken som gåva av Bernard Mattsons dödsbo.

Den renovering som genomförts 2011-12 med exempelvis nytt vasstak på fähuset visades.

Vädret var det bästa och besökarna njöt av gott kaffe och bröd, besökarna kunde också ta del av några planscher med kort när de besökte de olika byggnaderna.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Styrelsens utflykt till  Singö hembygdsförening

I syfte att öka vårt kunnande om närliggande hembygdsföreningar och även få inspiration av andra så bestämde vi i våras att besöka Singö som Östhammar historiskt haft mycket gemensamt och samröre med.

Den 20 augusti gjorde styrelsen ett besök hos Singö Hembygdsförening. Besöket innehöll visning av Singö kyrka och hembygdsgården.

Lisbeth Modin tog vänligt emot oss vid kyrkan och berättade med stort kunnande om kyrkan, en skärgårds kyrka byggd av trä. Singöborna hörde tidigare till Häverö socken och tyckte på 1500 talet att färden till kyrkan blev för lång och byggde därför ett eget kapell på ön. Det fanns tidigare även ett fiske kapell ute på Måsten.

1752 efter att Singö blev egen socken byggdes den timmerkyrka som idag står på platsen. Alldeles intill där det gamla kapellet sått.

Ett medeltida altarskåp ( tillverkat i Lübeck på 1490-talet) utgör ett av kyrkans värdefulla inventarier. Skåpet är en gåva från Hargs församling och greven Stenbock.

Även två kolumner som är placerade vid de återställda original kyrkbänkarna är från Hargs kyrka. Predikstolen är från 1500 talet och har återfått vi senaste renoveringen sin ursprungliga färg.  Dopfunten är av modernt snitt utformad av marmor som brutits på Singö.

I taket hänger ett votivskepp och på ett påklistrat papper kan man läsa : ”Gudi till ära och Singö kyrka till prydnad, är thetta skepp förärat af Borgaren i Norrtelie wälacktad Erich Brant och thess kära hustru Maria Tillman, År 1752.”

Efter besöket i kyrkan och kyrkogården  åkte vi till Backbyn och träffade Åke Öhman som mycket engagerat berättade om Singö hembygdsförening och Mattsgården.

Mattsgården ägs och förvaltas sedan 1961 av Singö hembygdsförening. Byggnaderna bevaras i det ålderdomliga skick de hade vid de senaste brukarnas, ett syskonpar Matts och Greta utan arvingar, frånfälle. I byggnaderna finns samlat äldre bruks-, inrednings- och prydnadsföremål från Singö. En kuriositet är en målning , tapetbården i salen, av en gårdamålare från Leksand.

Åke berättade om ett kalk och tegelbruk som startades upp 1740-50 talet av Rådmannen Erik Strandberg från Östhammar. Tegel till Forsmarkskyrka 1794-1800 kommer från detta tegelbruk .

Ett marmorbruk startades av en Johan Rickad Schram på 1860 talet troligen bror till färgare Per Schram i Östhammar, Ingrids Schrams farfar.

Fisket som sommartid bedrivits kring Singö med stöd av kungligt privilegium av Borgare från Östhammar vid Måsten och Norrtälje borgare på Gåsten har under historien varit en tvistepunkt och träta mellan Singöbönderna och Borgarna i respektive stad.

Åke betonade att det historiskt fanns starka band mellan Singö och Östhammar. Vi tillhörde ju bl.a. tidigare före 1970 till samma län.

Vi är från Försåkers hembygdsförening är mycket glada och tacksamma för besöket på Singö.

Ett besök på Singö rekommenderas. Mycket finns att läsa på Singö hembygdsförenings hemsida.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Artikel i UNT om hemvändardagen 2013

Skyltar med högt nostalgivärde

Gamla affärsskyltar från Östhammar förr i tiden stod i fokus när Frösåkers hembygdsförening arrangerade en hemvändardag vid hembygdsgården mitt i staden på söndagseftermiddagen.

Detta var alltså en så kallad hemvändardag. Men så värst många hemvändare var det inte där. Nästa alla i publiken var definitivt Östhammarsbor. Men efter lite letande hittade vi en hemvändare, Hans Gunnarsson, numera bosatt i Uppsala, men med fritidshus utanför uppväxtorten Östhammar. – Man blir nostalgisk när man blir gammal. Man tar reda på sådant som man inte tog reda på när man var yngre. Och när jag såg att det skulle handla om gamla skyltar blev jag extra intresserad, sade han.

Vid en mikrofon stod Torbjörn Forsman, styrelsledamot i hembygdsföreningen, kantor i kyrkan och kunnig lokalhistoriker, och berättade om affärskyltar med mycket patina på och som hade hämtats fram ur föreningens gömmor. En välbevarad skylt härrörde från Ida Löflings Blomsterhandel, en firma som startade 192 och som specialiserade sig på kransbindning och kistdekorationer. En bra källa hade Forsman i en bok från samma tid och som snarare var en katalog och som bar titeln Sveriges Privata Företagare. Här fanns en del Östhammarfirmor avbildade och beskrivna.

Över gårdsplanen gick föreningens kassör Lars-Göran Berg och höll upp alla skyltar för publiken medan Forsman berättade. Genom sitt arbete i kyrkan träffar Forsman många äldre ortsbor och passar då på att ibland fråga om gamla foton. Han har därmed kunnat bygga upp en gedigen fotosamling med gamla Östhammarbilder. De cirkulerade också under hemvändardagen. – Jag lånar bilder och skannar in dem i datorn. Jag räddar bilder som har bleknat. Jag hör mig för och försöker identifiera personer och platser. Kanske kan det bli material till en bok en dag, sade han. Ordförande i föreningen Karl-Fredrik Ingemarsson var imponerad. – Torbjörn gör en mycket viktig insats, sade han.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nationaldagen den 6 juni 2013
Årets nationaldagsfirande samordnades med invigningen av Sjötorget. Vädret var bästa tänkbara med sol och nästan helt vindstilla.
Cirka 175 personer deltog i firandet, som startade med en gemensam marsch från Sjötorget till hembygdsgården under ledning av orkestern Al Fine.

Stig Hedlund, som är mångårigt aktiv inom hembygdsrörelsen och idrottsrörelsen höll ett inspirerande tal. Stig framhöll vikten av att det är alla medborgare som formar vår historia.

Hembygdsgårdens alla  byggnader var öppna för visning och kaffeservering erbjöds.

Fotograf Lars-Göran Bergh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gökotta

 

 

Editerad av: Tommy Sjölander (2018-11-05 12:25:38)