Föreningens stadgar


Stadgar Frösåkers Hembygdsförening (pdf)

 

STADGAR FÖR FRÖSÅKERS HEMBYGDSFÖRENING
Reviderade vid årsmötet 7:e april 2013, ursprungliga stadgar från 1925

Syfte:

§ 1. Frösåkers Hembygdsförening instiftad 1925 är en ideell förening, politiskt obunden som har organisationsnummer 817300-8296. Föreningen har sitt säte i Östhammars kommun.

§ 2. Frösåkers hembygdsförening har till uppgift att samla, bevara och förevisa kulturföremål som kan anses lämpliga för att belysa Frösåkersbygdens historia och utveckling genom tiderna. I föreningens uppgift ingår också att sprida kännedom om bygdens fasta fornlämningar.

Editerad av: Tommy Sjölander (2020-12-09 15:36:34)