Tre Östhammarsbåtar


I november 2014 blev häftet "Tre Östhammarsbåtar" klart. J Roger Toll från Hallstavik har skrivit texten och Hembygdsföreningen har ordnat med att skriva in texten i Word, scannat och redigerat fotona och ordnat med tryckningen.

Nedan följer ett utdrag ur häftet. Texten avviker lite här för att det skall bli en bättre uppläsning om du använder uppläsningsverktyget.

De tre last- och passagerarbåtarna som det i det följande berättas om, är ångbåtarna ÖSTHAMMAR 1 och ÖSTHAMMAR 2 samt NYA ÖSTHAMMAR, som samtliga ingick i Ångfartygsaktiebolaget Östhammar med hemort i staden. Monografierna berättar i korthet fartygens historia från begynnelsen fram till skrotningen. Vi börjar med ”tvåan” som inköptes till rederiet år 1899, sedan kom ”ettan” året därpå och till sist NYA ÖSTHAMMAR, som kom först år 1926.
I januari månad 1899 meddelades att Ångfartygsaktiebolaget Östhammar inköpt en andra ångare, för insättande på traden Östhammar – Stockholm i samtrafik med bolagets sedan 1855 ägda ångare ÖSTHAMMAR. Följande notis stod att läsa i Norrtelje Tidning nr 6, fredagen den 20 januari 1899:
Ny Östhammars- ångare. Sedan Ångf. ”Furusund” förra hösten såldes och försvann från traden Stockholm – Östhammar har man flitigt planerat för åstadkommande af en ångare att träda i Furusunds ställe.   Frågan har nu, berättar Östhammars Tidning lösts af en del intressenter i Östhammar för hvilkas räkning rådman M. Lundqvist, Kapten C. Hallberg och verkmästare G. Bergqvist i dagarna varit i Finland och der i Åbo af Åbo läns ångfartygsbolag köpt tvåmastade ångaren ”Björneborg”. Denna ångare skall vid nästa seglationsårs början af egarne insättas på ovannämnda trade Stockholm – Östhammar för att i likhet med förut ”Furusund” men under något nytt namn alternera med ångfartyget ”Östhammar”. Den nya ångarens befälhafvare blir ”Victorias” förre befälhafvare kapten C. Hallberg. ”Björneborg”, som f.n.står på slip, men vid första öppet vatten på säljarens bekostnad sjösätts för afgång till den nya hemorten, mäter 109 fots längd i vattengången, 19 fots bredd; djup; 6 fot tom och 8 fot lastad; den mäter 104 registertons och lastar 100 á 120 tons död vigt, samt gör 10 knops fart och kan föra cirka 250 passagerare. Inredningen är synnerligen praktisk med omkring 32 sofplatser under däck.
Den 10 april 1899 reste sjökapten Carl Hallberg tillsammans med sin besättning över Stockholm till Åbo i Finland för att utrusta och avhämta det nyinköpta fartyget BJÖRNEBORG, som därefter döptes om till ÖSTHAMMAR 2. Det kan i sammanhanget berättas att, sedan Hallberg avlagt sjökaptens- och ångbåtsbefälhavarexamen i Gävle, förde han ångsluparen TÄRNAN under åren 1891 – 94 samt WIKTORIA under åren 1895 -98, båda med hemort Östhammar. Passagerarfartyget BJÖRNEBORG inköptes den 14 januari 1899 från Åbo i Finland för 40.000 mark. Efter sjösättning och utrustning övertogs hon av svensk besättning och med nytt namn ÖSTHAMMAR 2 anlände fartyget under tisdagen den 9 maj till Stockholm för mätning och besiktning samt därefter intagande av last för Roslagen. Den 10 maj förekom följande rader i Aftonbladet:
Östhammar II den nya roslagsångaren som alternerande med ”Östhammar” skall förmedla förbindelsen mellan hufvudstaden och roslagshamnar med Östhammar som ändpunkt anlände hit i går afton efter en i allo lyckosam färd från Åbo. Ångaren som förut hetat ”Björneborg” och byggdes för Åbo läns kustångbåtsbolags i Åbo räkning vid Bergsund 1876 samt trafikerat finska kusten mellan Helsingfors och Björneborg, såldes i januari detta år till Ångfartygsaktiebolaget i Östhammar. Förut finnes ett stort, rymligt lastdäck med d:o lastrum, under däck försalong, midskepps ekonomi- , underbefäls m.fl. hytter, akterut under däck en stor aktersalong omgifven af 6 dubbelhytter         ( hvardera med 3 liggplatser), kaptenens hytt m.m. Längst akterut finns rundeln med 6 liggplatser. Å öfre däck finns ett rymligt promenaddäck, damsalong, rökhytt samt navigationshytt. Ringledning  finns till alla hytter och salonger. Utvändigt är fartyget hvitmålad och ter sig helt ståtlig ut. Befälhafvare är den i roslagsskärgården öfverallt kände och omtyckte Carl Hallberg, mångårig befälhafvare å Östhammarsångarna ”Tärnan” och ”Viktoria”.

Fartyget var byggt år 1876 vid Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm av järn under namnet BJÖRNEBORG, på beställning av Salo Ångfartygsbolag i Björneborg i Finland. Gick sedan i finsk kustfart och övertogs så småningom av Åbo läns kustångfartygsaktiebolag och hemorten blev därmed Åbo. Under år 1892 insattes en ny ångpanna och maskinstyrkan uppges då vara 35 NHK.

Den 13 maj 1899 anlände så ÖSTHAMMAR 2 för första gången till sin nya hemmahamn Östhammar från Stockholm via Väddö kanal och anlöpande bryggorna där emellan. Den 27 maj uppmättes fartyget i Stockholm till 126.71 netto och 169.02 brutto samt under däck till 72.02 registerton, med måtten 32.79 i längd, med en bredd av 5.60 samt med ett djup inombords av 2.17 meter. Dess djupgående var 2.2 meter. Säsongen fortsatte sedan som det var tänkt och allt tycks också ha gått bra.

Under måndagen den 16 oktober 1899 hölls extra bolagsstämma i Ångfartygs­ aktiebolaget Östhammar och där enades man om att försöka sälja den gamla ångaren  ÖSTHAMMAR och anskaffa ytterligare ett större fartyg för insättande på samma trad. Det fanns då ett anbud från Finland på en större ångare och några av bolagets förtroendemän skall under kommande vecka resa till Åbo för underhandlingar, men man kom dock icke till något beslut vid dessa förhandlingar, varför det heller inte blev något inköp av någon båt. En månad senare löstes problemet på ett helt annat och oväntat sätt, då ÖSTHAMMAR under söndagskvällen den 26 november 1899 gick på grund och sjönk vid Brommarn på Galtfjärden. Om denna händelse står att läsa i J R Toll: Några båtar med namnet Östhammar. ROSPIGGEN år 2003, sid. 73-82.

Häftet kostar 75 kronor och kan köpas i bokhandeln i Hallstavik. Det går också bra att beställa via mail till [email protected] och då tillkommer porto.

 

 

Förening:

Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar

Skapad av: (2015-03-17 11:23:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar (2022-01-09 20:18:32) Kontakta föreningen