Vårt båtsmanstorp i Marka by


N 60° 12′ 45,47″
O 18° 21′ 38,59″

Torpet donerades till vår förening på 1930-talet. Donatorer var baron Beck-Friis, Hargs Bruk, Bernhard Mattsson Marka m.fl.

Torpet stod på ofri grund till och med år 1975. År 1975 erhöll
föreningen ett gåvobrev på tomten av dåvarande ägare till
Marka 4:2. Avstyckning skedde år 1976.
Den siste permanente boende (omkring 1960) var skomakare
Johan Öberg, son till den siste båtsmannen Erik Öberg (Jansson)
Till torpmiljön hör torpstugan, en enkelstuga, bod, fähus och en
jordkällare.
Marka by har i länets kulturminnesvårdsprogram, Bygd att vårda, utpekats som en kulturhistorisk värdefull miljö.

Torpet med tillhörande fähus har genom "Projekt Hus med Historia", rustats under åren 2010-2012. 

                                                                                                                                        

Förening:

Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar

Skapad av: (2012-03-28 11:15:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frösåkers Hembygdsförening i Östhammar (2018-11-07 15:37:15) Kontakta föreningen