Styrelsen

Den nyvalda styrelsen 2018 vid årsmötet samlade kring  Årets Sockenskylt

På väster sida  Jerker Eneqvist, Tage Göthberg och Lisbeth Jakobsson

På höger sida Åsa Ingmansson, Görel Almgren och Lars-Åke Johansson

saknas på bild gör Lina Fröjelid

Ordförande

Jerker Enekvist    

              j[email protected]
 Tel.hem 0498-240621
Mob.0705-240621
 Fröjel Mulde 326
  62355 Klintehamn
 

Mötessekreterare

Åsa Ingmansson

[email protected]   
  Tel.hem 244081
Mob.
Fröjel Nymans 412
62355 Klintehamn
 
 

Kassör

Görel Almgren

[email protected]         
Tel.hem 244060   
Mob.0706-932089
Fröjel Ansarve 521
62355 Klintehamn
 
 

Ledamöter

Tage Göthberg

 [email protected]
 Tel.0498-244172
Mob,070-5905131
Adress: Fröjel Nymans 339
62355 Klintehamn

Lars-Åke ”Ucca” Johansson

 [email protected]
 Fröjel Stenstugu
62355 Klintehamn

Lisbeth Jakobsson 

Tel.hem 244055
Mob. 070-5944786
Fröjel Kassängekveiar 241
62355 Klintehamn
 
 
Lina Fröjelid
 
Mobil 070 538 73 29
Fröjel Bosarve 776
62355 KLINTEHAMN
 

Revisorer

Lena Högdal
Lillemor Lundvall
 
 

Revisorsuppleant

Margareta Ahlqvist
 
 

Valberedning

Torsten Ahlqvist (smk)
Hans Jakosson
John Göthberg
 
 
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter