Fröjel Kyrka

Fröjels kyrka är nog en av de vackrast belägna på Gotland, där den ligger på höjdsträckningen alldeles invid väg 140 med utblick över Östersjön och Karlsöarna.
Kanske är vi mest vana att se kyrkor med sitt höga torn, ett lägre långhus och koret i öster allra lägst. Men Fröjels kyrka är av en annan typ. Den är lägst "på mitten", dvs. långhuset är betydligt lägre än koret. Den förmenta likheten (?) med en klövjesadel har gjort att den här typen av kyrka brukar kallas sadelkyrka. Det finns flera sådana på ön, och alla har ungefär samma tillblivelsehistoria. Under slutet av 1200- och början av 1300-talen rådde välstånd på Gotland, och befolkningen i bygderna hade ökat så pass, att det på sina ställen började bli trångt i kyrkorna. Dessutom var de uppförda i romansk stil, och när nu nya arkitektoniska och byggnadstekniska idéer börjat spridas norrut från centrala Europa, ansåg sig gotlänningarna ha både tid och råd att uppföra både större och mer tidsenliga sockenkyrkor. – Det som vi i dag kallar gotiken började göra sitt intåg.

Ombyggnadsarbetet började alltid med koret i öster, vilket gjordes betydligt större än det ursprungliga. Det verkar som om man i nästan alla socknar var inriktade på att uppföra en storslagen katedral, och på flera ställen hann man få den färdig, se t ex på Öja, Rone, Stånga och Dalhems ståtliga kyrkor. Men under mitten av 1300-talet blev det sämre tider med pest och krig, och byggena runt om på ön fick avbrytas och kunde sedan inte heller fullföljas. Förändringsarbetena hade då hållit på olika länge och kommit olika långt ute i socknarna. I Fröjel hann invånarna bara bygga om koret, och det är från första halvan av 1300-talet. Långhuset med sina romanska rundbågsportaler i både norr och söder uppfördes vid 1100-talets slut och tornet i början av 1200-talet, också det i romansk stil.

På kyrkogården ligger något så pass ovanligt som en labyrint, en s k trojaborg, med okänt förhistoriskt ursprung. Möjligen har det t o m funnits två trojaborgar här, den andra skulle i så fall ha legat där kyrkans kor nu är rest. Hednisk labyrint och kristen tro, hur går det ihop? Ingen vet, men kanske fick missionärerna gå mjukt fram och göra en del kompromisser till en början för att inte stöta sig med befolkningen? Även i Hablingbo kyrka finns för övrigt en trojaborg. Här är den dock bara uppmålad på väggen inne i tornrummet.


Förening:

Fröjel Hembygdsförening

Skapad av: Fröjel Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-02-12 09:32:28) Kontakta föreningen