Beviljat stöd för miljöinvestering

Fröjel hembygdsförening har beviljats stöd för skötsel av natur- och kulturmiljöer för området norr om Fröjel kyrka där det bl a växer Stor Skogslilja. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksonden för landsbygdsutveckling. 


Editerad av: Tage Göthberg (2020-03-31 17:48:14)