Fröjel Hembygdsförening bildades den 23 mars 1949. Tillkomsten var delvis orsakad av att Fröjel skulle upphöra som egen kommun och uppgå i Klintehamns storkommun. Föreningens ändamål skulle enligt stadgarna bland annat vara att skydda och vårda vackra och särpräglade naturpartier och naturminnen samt sådanadelar av kulturlandskapet som genom ålderdomlig karaktär belyser kulturutvecklingen inom socknen. Vidare skulle föreningen genom förvärv av samlingslokaler och lämpliga markområden för bad, idrott och fest bidra till sammanhållning och gemenskap i socknen.

1963 fick hembygdsföreningen överta den nedlagda skolan vid kyrkan från Klintehamns kommun på villkoret att hela bygden skulle få tillgång till byggnade. Efter omröstning i bygden fick den namnet "Skolgården". Skolan har under åren genomgått omfattande renoveringar och efter en tillbyggnad 2009 av en ny entré med kapprum, arkiv och toaletter har Skolgården blivit en samlingslokal för hela bygden.

I anslutning till Fröjel hembygdsförenings 50-årsjubileum 1999 utgavs sockenboken "Lär känna Fröjel - en socken på Gotland" där det finns mycket intressant, spännande och roligt att ta del av om Fröjel.

2002 beviljades hembygdsföreningen ett Leader+bidrag till projektet "Besöksplats Fröjel". Syftet var att få till stånd en utställning och ett serverings-/försäljningsställe i Skolgården samt guidade turer runt kyrkan och i området för de arkeologiska utgrävningarna av den vikingatida hamnen i Fröjel.

Idag är fokus för hembygdsföreningen att göra Skolgården till en träffpunkt för människorna i bygden. Det kan vara barn- och familjeaktiviteter för de allra yngsta i bygden, men också seniorverksamhet med möjlighet för äldre att träffas regelbundet för olika aktiviteter i trevlig samvaro.


Förening:

Fröjel Hembygdsförening

Skapad av: (2013-05-27 12:00:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fröjel Hembygdsförening (2020-03-31 17:50:45) Kontakta föreningen