Gåvor, uppvaktning, till minne av..

Fröjel Hembygdsförening vill göra vår hembygdsgård, ”Skolgården” till en mötesplats i bygden. Vi tycker det är viktigt att människor i alla generationer träffas och umgås. Vid möten mellan människor sker utveckling, ett måste för att landsbygden skall förbli levande. Vi tror att en ökad sammanhållning i bygden gör att människor trivs och fler vill flytta hit och Fröjel blir en attraktiv socken.

Att driva Skolgården kostar pengar. Utbyggnaden av den nya entrén var en investering på nästa en miljon kronor. Uppvärmning, underhåll, drift och ett nytt avlopp kostar också stora pengar.

Vi tar därför tacksamt emot gåvor till driften av ”Skolgården”. En sponsortavla kommer att anslås i samlingslokalen så ange namn eller företag/organisation.  Valfri summa sätts in på Fröjel Hembygdsförenings bg. 5775-3212

En fin födelsedagspresent kan vara att få ett fint kort med en dikt av Gustaf Larsson och där det framgår att som en hyllning på högtidsdagen har till Fröjel Hembygdsförening överlämnats en gåva.  Bifogas för utskrift!  Valfri summa sätts in på Fröjel Hembygdsförenings bg. 5775-3212

För att hedra minnet av en bortgången vän/släkting går det att sätta in en valfri summa på Fröjel Hembygdsförenings bg. 5775-3212 och skriva ut bifogat kort eller maila till begravningsbyrån. Av kortet framgår att ”Till minne har till Fröjel Hembygdsförening överlämnats en gåva från ……..”.

Foton på foldrarna är tagna av Ulf Ahlquist.

Dikterna är skrivna av Gustaf Larsson

Som en hyllning på högtidsdagen

Till minne har till Fröjel hf överlämnats

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter