Fristad - från dåtid till framtid


Hembygden i landskapet – en lanskapsobservation

Fristads Hembygdsförening har av Västergötlands Hembygdsförbund inbjudits att delta i ett projekt om landskapsobservationer. Projektet har europeisk bakgrund och har initierats av Västra Götalandsregionen och dess förvaltning för kulturutveckling, tidigare Västarvet.

I projektet deltar flera hembygdsföreningar i Västra Götaland. Föreningen väljer ut ett område, ofta runt hembygdsgården eller hembygdsparken, och kartlägger det med utgångspunkterna dåtid, nutid och framtid. I visionen om framtiden sker samarbete med någon skola.

Projektledare på regionens kulturförvaltning i Skövde är Robin Eriksson och i projektets skoldel medverkar Jessica Bergström. Från Fristads Hembygdsförening har vi bildat en grupp som arbetar med detta, där Ann-Britt Boman är kontaktperson.

Fristads Hembygdsområde valde utgångspunkten Mölarp, där föreningen renoverat både Mölarps kvarn och Lövåsens såg. Mölarp är ett område, som från början hört ihop med Fristads kyrkby, och därför föll det sig naturligt att vi ville beskriva Fristads kyrkby. Det var den by, där kyrkan placerades för nära tusen år sedan och som gav namn åt socknen. I rapporten ”Fristad – en fristad också i framtiden?” har vi försökt beskriva kyrkbyn med omgivningar genom tiderna och frågetecknet står bl. a. för oron beträffande bergtäkten.

För att se Hembygdsföreningens rapport "Fristad - en fristad också i framtiden?", klicka här.

Editerad av: Lars Jonasson (2021-01-12 11:21:01)