Mölarps kvarn


Image

Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad. Där har forsarna sedan 1500-talet utnyttjats till att driva kvarnar och sedan även såg och vadmalsstamp. Vid Mölarp uppstod i slutet av 1800-talet det första industriområdet i Fristad.

Mölarp kanske kan uttydas ”mjölnarens torp”.
Nuvarande byggnader är från 1800-talet. Kvarnen var i bruk fram till 1968. Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. I kvarnen finns också samlingslokaler. Kvarnen ägs och sköts av Fristad Hembygdsförenings.

Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö. Ön ingår i ett naturreservat.Där finns drygt 250 arter, bl.a. den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. Här finns också forsärla och strömstare.

I området finns fornlämningar med bl.a. hällkista, gravfält med domarringar och resta stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats.

Varje år anordnas i maj månad Mölarpsdagen då bl.a. kvarnen är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje månad under sommaren.

Destination Viskan och produktionsbolaget Ljud och bildskolan har producerat en film om Mölarps kvarn som du hittar om du klickar på länken nedan. Ann-Britt Boman berättar mer om kvarnen i filmen.

http://www.tubechop.com/watch/124522

När du närmar dig Fristad söder från ser du skyltar som hänvisar till Mölarp.

Editerad av: Bengt Fridén (2018-11-28 18:41:31)