Om oss

Frinnaryds socken är en del av Aneby kommun på småländska höglandet och består av tätorterna Frinnaryd och Sunhultsbrunn med kringliggande landsbygd. Hembygdsgården är belägen i Sunhultsbrunn. En utförlig föreningshistorik presenteras på en särskild menysida. Hemsidans omslagsbild föreställer vår hembygdsgård, Dagstorpsstugan, så som den ser ut idag. Bilden kommer kanske att då och då alternera med ett foto av den riksbekante Frinnarydsfotografen Oskar Jarén från 1915. Det fotot föreställer familjen K.M. Söderholm under en båtfärd på Svartån och förekommer även som vinjettbild på andra menysidor. Se bl.a. omslagsfotot på undersidan Böcker och tidskrifter.

FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen vill värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte genom att…….

+ befrämja kunskapen om känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

+ aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

+ dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeende med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

+ samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling.

+ organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat, som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

+ dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeende med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

Image

Äldre foto med styrelsen för Frinnaryds Hembygdsförening 2017: sittande från vänster Zandra Rydén, Tomas Axelsson, Ulla Larsson och Agneta Klingvall. Stående från vänster Magnus Ljunggren, Birgitta Kellner, Harald Runnestad, Tobias Andersson och Gert Karlsson. På bilden saknas dåvarande ordf. Hans-Åke Björklund som höll i kameran. Nytt foto med den nuvarande (2022) styrelsen kommer att publiceras så snart det blir tillgängligt.

 

DESSUTOM, med aktuella uppgifter från 2022

Ordförande: Bo Hörlenius. Se vidare under Kontaktuppgifter.

Sekreterare: Kerstin Karlsson

Kassör: Birgitta Kellner

Övriga styrelseledamöter: Harald Runnestad, Åke Göransson, Zandra Rydén, Tobias Andersson, Manne Freyland och Sören Andersson

Loppmarknadsgeneral: Magnus Ljunggren

Telefonmottagare, loppmarknad: Lars-Åke Davidsson, 070-5331592

Flaggkorpraler: Yvonne Bäckelid och Ulla Hofstedt

Ängsfogdar: Rune Andersson och Harald Runnestad.

Webbredaktör och ansvarig för hemsidan: Henry Sjöstrand

Hembygdsföreningen har också till salu ett antal böcker och tidskrifter enligt följande:

Henry Sjöstrand, Från Svartebro till Socknamon………………100 kr.

Henry Sjöstrand, Frinnaryd i Småland. Bygdefotografen Oskar Jaréns värld……………….100 kr.

Henry Sjöstrand, Nordsmåländska bilder……….. 100 kr.

Henry Sjöstrand, Minnesfragment………….100 kr.

NY BOK från 2016: Henry Sjöstrand, Torp och backstugor i Frinnaryds socken…..100 kr.

Mat och seder i Aneby kommun under 1900-talets första hälft….50 kr.

Årets utgåva av Sockenbladet………………………………………………………30 kr.

Enstaka ex av gamla Sockenblad…………………..gratis i mån av tillgång.

Se också länk här till menysidan Böcker och tidskrifter.

Hembygdsgården i  Sunhultsbrunn  hyrs  ut  för  mindre  sammankomster.
Hyra: storstuga och kök 200/dag , storstuga, kök, kyrksal 300/dag. Förberedelser debiteras en dag extra. Samlingarna  visas  under  tiden  maj –  sept.
Kontakta  Birgitta Kellner 070-3820354. Bankgiro 5644 – 6347 (medlemsavgift 50 kr.)
Välkommen att besöka vår Hembygdsgård, en oas för lek, rekreation och avkoppling för både barn och vuxna.

 

E-post till föreningen: [email protected]