Luften

Luften
Anna-Lena stående på trappan till sitt torp någon gång i början av 1930-talet.