Bro över bäcken i Snogge

Fotograf

G. Axelsson

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Digital bild

Förvaring

Privat

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Broar