Snoggefamiljen

Snoggefamiljen
På bilden syns Johan Magnus Johansson tillsammans med hustrun Anna-Lena Emanuelsdotter (sittande), sönerna Emil och Karl med sina äkta hälfter Hilda och Evelina, barnbarnen Johan, Tage och Margareta samt i bakgrunden en piga.