Två gårdar på Kulla

Två gårdar på Kulla
Några av gårdarna i Kulla.