Styrelse och funktionärer 2022


Här presenteras styrelsen och övriga funktionärer för 2022
(För kontakt se sidan: Kontakta oss)

Styrelsen
Göthe Ingvarsson, ordförande
Lena Greenwood, vice ordf.
Kaj Lagerstedt, kassör 
Stefan Idegård, sekreterare
Svenne Claesson, ledamot 
Lilly Haraldsson, ledamot 
Lars Åkerberg, ledamot 
Lennart Andersson, ledamot 
Gunilla Axelsson, suppleant 
Terry Johansson, suppleant 

IT-frågor, webbansvarig
Gunilla Axelsson  

Arkiv och museigrupp 
Lena Greenwood, (sammankallande) Gunilla Axelsson, Göthe Ingvarsson, Lennart Andersson

Övriga funktionärer
Elvy Johansson
Birgit Karlsson
Berith Olsson
Anita Karlsson
Gert Harrysson
Ann-Sofi Lannborn Wendel
Gabriella Norinder

Revisorer
Pernilla Lexman, revisor
Lars Skoglund, revisor
Jan-Ove Vernersson, revisorssuppleant

Valberedning
Lars Skoglund, sammankallande
Lou-Lou Andersson

Fasta arbetsdagar i Snogge
För att ta hand om det praktiska arbetet i Snogge, t.ex. med byggnader, trädgård, mark och arrangemang, har var tredje onsdag kl 09.00 avsatts som fasta arbetstillfällen. 

Styrelsmöte /månadsmöte
Sista torsdagen i månaden har gillet sina styrelsemöten tillsammans med övriga funktionärer. 

 


 

Förening:

Frillesås-Landa Hembygdsgille

Förening:

Frillesås-Landa Hembygdsgille

Skapad av: (2012-02-02 13:37:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frillesås-Landa Hembygdsgille (2022-05-01 18:26:45) Kontakta föreningen