Skolan i Snogge


Snogge skola - en del av kulturmiljön kring Frillesås kyrkby.

Nuvarande ägarna till gamla skolan i Snogge, Cathrine och Tonny Andersson, 
har gjort en sammanställning om skolans tillkomst, utformning och nyttjande.

Läs mer genom att klicka här (pdf)

Tillbaka

Editerad av: Gunilla Axelsson (2018-10-24 22:14:11)