Historik


Fredsbergs pastorats hembygdsförening bildades den 21:a maj år 1927. Utgivningen av ‘Fredsbergs Krönika’ var av stor betydelse för föreningens tillkomst.

Krönikan var en sockenbeskrivning vars ursprung kom från nedtecknade föredrag som prosten Lundblad höll om Fredsbergs sockens historia, grundade i Lundblads mångåriga forskning om socknen. Bland initiativtagarna fanns förutom den hembygdsintresserade prosten G T Lundblad även läraren Herman Sjögren, lantbrukarna Karl Karlsson i Hulteboda, Gustav Brandt i Tubberud och Bernt Berntsson i Boda. 

Föreningens stadgar anger att föreningen skall ”främja kännedom om, kärlek till och vård om hembygden”, genom att; ”Söka upptäcka, beskriva och taga vård om hembygdens historiska minnesmärken från äldsta tider; samla och ordna föremål, som äro ägnade att belysa förfädrens liv och arbete; samla handskrifter eller tryckta böcker, handlingar, kartor, och dylikt, som äro för bygdens kännedom av intresse; förskaffa fotografiska avbildningar av minnesvärda personer, fornminnen, gamla byggnader, gravstenar, märkliga naturföremål, utsikter och dylikt, verkställa uppmätningar och planritningar av märkliga gamla boningshus; samla och uppteckna muntliga sägner och historiska notiser om orter och personer, sånger och melodier och dylikt, söka bland allmänheten verka för bättre vård om historiska eller till naturen hörande minnesmärken; anordna föredrag och hembygdsmöten.”

Förening:

Fredsbergs Pastorats Hembygdsförening

Skapad av: Anders Henningsson (2018-11-17 10:13:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anders Henningsson (2018-11-17 10:14:48) Kontakta föreningen