Välkommen till vår hemsida!

Främmestads Hembygdsförening bildades 22/1 1975 och har
nu cirka 350 medlemmar.
Föreningens ändamål är att inom socknen slå vakt om
bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla innevånare får en hemkänsla i
orten.
Vi inom hembygdsföreningen arbetar bland annat med att underhålla de
byggnader som föreningen förvärvat och om möjligt ytterligare försköna dess
omgivningar.
Det är för oss en stor glädje att ha dessa gamla byggnader
samlade i en enhet, vackert belägna intill Nossan.

http://www.frammestadshembygdsforening.com/

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter